2013_lieder_plakat

Vårkonsert i Skoklefallsalen 2013. Lieder. Dirigent: Stefan Ibsen Zlatanos.