ÅPNE ØVELSER

Nesodden Sangkor starter opp igjen den 22. august 2018 etter sommerferien.

Vi har tenkt å prøve noe nytt, nemlig å ha åpne øvelser en periode i høst.

Så hvis du er en av dem som har gått og tenkt på at det hadde vært fint å synge i et kor, så har du nå sjansen til å sjekke ut om Nesodden sangkor kan være noe for deg!

Vi øver onsdager på Tangenten, i elevkantinen fra kl. 19.00 til kl. 21.30. Fra 22. august og ut september vil vi ha åpne øvelser – dvs. at du kan bli med på øvelsene og synge sammen med oss for å se hvordan du synes det er.

Har du noen spørsmål så ta kontakt!

Ring Karoline Olsen på 41 31 66 83 eller send epost: karolegg@online.no

Ta sjansen da vel, bli med og syng!  Vær velkommen!

 

Sagt av en av koristene da han fikk greie på oppstartsdatoen for høsten:

«Endelig! Nå har jeg gått og sunget for meg selv i hele sommer og det blir liksom ikke like sosialt!»