ÅPNE ØVELSER

Kom og sjekk ut hvordan det er å synge i Nesodden sangkor!

Vi øver onsdager på Tangenten, i elevkantinen fra kl. 19.00 til kl. 21.30. 

Fra 23. august og til og med 20. september vil vi ha åpne øvelser. Stikk innom da vel, eller ta kontakt med Karoline Olsen, karolegg@online.no

Herrestemmer er spesielt velkomne!