Korets historie

I forbindelse med vårt 50-års jubileum i 2015, ble det forfattet et 17 siders Festskrift som omhandler korets historie i tekst og bilder. Tusen takk til Marit Kvalnes (medlem av koret tom jubileumsåret 2016) for alt arbeide med research og tekst, til Bernd Etzelmüller for layout og korrektur og til Frode Fjellberg for trykking.

Forside festskriftFørste side innhold festskrift

Vil du lese hele festskriftet, så finner du det her:

Festskrift_Nesodden_Sangkor_50_aar