Nesodden Sangkor søker ny dirigent fra høsten 2018

Vi i  Nesodden Sangkor:

 • er et lokalt, blandet amatørkor, for tiden ca. 30 medlemmer
 • er glad i et variert repertoar, fra folketoner og ballader, via viser og pop til klassiske stykker og korverk
 • har alltid ambisjoner om å bli bedre
 • øver onsdager kl. 19.00 – 21.30, på Tangenten på Nesodden
 • har 1-2 helgeseminarer, samt 1-2 konserter hvert semester

Dette ønsker vi av deg som dirigent, du:

 • har enten formell utdannelse innen direksjon eller holder på å få det
 • har alternativt lang erfaring med dirigering av amatørkor
 • har evnen til å inspirere oss og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har lyst til å jobbe med sangglade amatører, er strukturert og bruker ulike teknikker for innlæring og framføring
 • er allsidig og må kunne beherske ulike sjangre av musikk
 • honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale

Søknad med relevant CV (helst PDF/ODT-Format) sendes på e-post innen 25. mai 2018 til Bernd Etzelmüller (bernde@geo.uio.no). Vi vil bekrefte mottakelse av søknad per e-post.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:

Karoline Olsen (konst. styreleder)             Ingrid Støver Jensen (styremedlem)

Tlf. 41 31 66 83                                                       Tlf. 40 21 37 25

karolegg@online.no                                              isjens@online.no