Styret

Bente Jensen. Sopran.
Kasserer. Bente Jensen. Tlf.: 98 84 25 05
Sekretær. Kristian Bye Tlf. 90 12 39 45
Arrangementsansvarlig. Gro Jørgensen. Tlf. 99 45 54 48
PR. ansvarlig. Karoline Olsen Tlf. 41 31 66 83
Leder. Bernd Etzelmüller. Tlf. 90 63 10 89.
Ass. styreleder. Ingrid Støve Jensen . Tlf. 40 21 37 25