Styret

Bente Jensen. Sopran.
Kasserer. Bente Jensen. Tlf.: 98 84 25 05
Sekretær. Kristian Bye Tlf. 90 12 39 45
Torild Berntsen, arrangementsansvarlig tlf. 95 76 35 37
PR. ansvarlig. Karoline Olsen Tlf. 41 31 66 83
Leder. Bernd Etzelmüller. Tlf. 90 63 10 89.
Styremedlem. Ingrid Støver Jensen . Tlf. 40 21 37 25