Nesoddens største kor fyller 50 år i år!

Nesodden Sangkor ble stiftet 10. mars 1965 og har sitt utspring i et prosjektkor fra innvielsen av Samfunnshuset på Tangen. Vi er et lokalt amatørkor med rundt 50 aktive medlemmer under ledelse av dirigent Karolina Wisniewska. Vi legger vekt på et variert repertoar, og synger fra de fleste musikksjangere. Jubileumsåret 2015 ble sparket i gang med en minikonsert på Kafé Tangenten med smakebiter fra vårrepertoaret som nå er under innøving. 2015 vil bli et travelt år for koret med opptredener på korfestival i Krakow i juni mens høsten vil preges av den store jubileumskonserten i Skoklefaldsalen søndag 25. oktober. Jubileumskonserten skal favne et bredt repertoar fra korets historie og vi vil være så heldige å ha et stort orkester denne kvelden.I løpet av året vil vi ha flere lokale opptredener – og selvsagt vår tradisjonelle julekonsert i Gjøfjell kirke.

Vi åpner jubileumsåret på Kafe Tangenten 11. mars.
Vi åpner jubileumsåret på Kafe Tangenten 11. mars.

I tillegg til konserter i lokalmijøet, ser koret det som en viktig del av sin virksomhet å utvikle sangere – både individuelt og i gruppe. For å bygge et kvalitetsbevisst læringsmiljø engasjerer koret profesjonelle instruktører/dirigenter med et høyt musikkfaglig nivå.  Vår dirigent siden høst 2013, Karolina Wisniewska, har master i klassisk piano og i ensembleledelse/dirigering – begge fra musikkakademiet i Gdansk. Ved siden av kantor studier ved Norges Musikkhøyskole leder hun flere kor og arbeider som kantor ved Lilleborg kirke. Hun er krevende, inpirerende og ambisiøs på våre vegne – så notene er nå kastet og vi gleder oss i det store jubileumsåret.

Karolina er en høyt skolert dirigent som har en særskilt innlevelsesevne – også når det kommer til søtsaker.
Karolina er en høyt skolert dirigent som har en særskilt innlevelsesevne – også når det kommer til søtsaker.