Stor jubileumsfest med Nesodden Sangkor

7. november 2016 fylte vi Nesodden Samfunnshus med festglade korister som ville hedre 50-åringen. Dette markerte avslutningen på korets jubileumsår. Koret ble stiftet på samme sted og ble derfor et naturlig sted å ha festen.

Korets «jubileumskomité» hadde planlagt festen gjennom lang tid, og sørget for et hyggelig pyntet festlokale, deilig mat og drikke. Og et feststemt kor med ledsagere som fylte dansegulvet sammen med tidligere korister fra koret. Sang ble det selvsagt også – både fra koret og allsang rundt bordet.

Kveldens hedersgjest var korets første dirigent, Eva Nyhus. Imponerende – og sikkert like inspirerende som den gang. Hun fortalte om korets stiftelse og de første årene. Veldig hyggelig innslag på festen. Under vises et avisklipp (året er dessverre ukjent) med omtale av en av korets første konserter med samme Eva Nyhus som dirigent og «inspirerte til en sikker takt  og rytme, noe som vanligvis skorter i en amatørfremførelse»:)

Festlig sang og musikk_2

Et annet høydepunkt under festen var utdeling av korets festskrift. – et 17 siders hefte som beskriver korets historie i tekst og bilder. Festskriftet er forfattet av Marit Kvalnes (medlem i Nesodden Sangkor tom jubileumsåret 2016), som også har gjort en imponerende researchjobb med gamle protokoller.

Her kan du finne korets festskrift:

Festskrift_Nesodden_Sangkor_50_aar