Vi inviterer!

Vi øver onsdager på Tangenten, i elevkantinen fra kl. 19.00 til kl. 21.30.

Du kan bli med på øvelsene og synge sammen med oss for å se hvordan du synes det er.

Har du noen spørsmål så ta kontakt!

Ring Karoline Olsen på 41 31 66 83 eller send epost: karolegg@online.no

Ta sjansen da vel, bli med og syng!  Vær velkommen!